Documente inscriere atestate

Cursantii inscrisi in Programul de pregatire pentru obtinerea Atestateului de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca precum si cei inscrisi la  Programul de pregatire pentru obtinerea Atestateului de asistenta medicala de urgenta pentru structurile pentru primirea urgentelor vor primi o FISA DE EVIDENTA cursant (poate fi descarcata aici)

Aceasta TREBUIE completata cu TOATE datele solicitate, deoarece toate comunicarile se vor face prin mail, apoi trimisa prin fax sau scanata prin e-mail.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

  1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală – copie
  2. Autorizaţie de liberă practică validă/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania – copie
  3. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – copie – daca este cazul
  4.  Copie după cartea de identitate
  5. Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire
  6. Acordul Ministerului Sanatatii de intrerupere a pregatirii in rezidentiat – pentru cei care sunt rezidenti
  7. Dovada achitării (total sau parţial, după caz) taxei  de instruire în contul SNSPMPDSB – copie.

Taxa de curs este 4400 lei si trebuie achitata integral pana cel tarziu 31.08.2015. Taxa poate fi achitata, in 2 rate, in contul mentionat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31, sector 2, Bucuresti.

Verificarea achitarii taxei, de catre angajator, este responsabilitatea cursantului.

Dupa achitarea primei rate sau a integral a taxei, o copie dupa chitanta/ordinul de plata va fi trimisa prin fax sau e-mail la dresa de mai jos

Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti

Str. Vaselor 31, 021253, Sectorul 2, Bucureşti;

 Cont: RO80TREZ7022 0F335000XXXX, Trezorerie Sector 2,

CIF: 26328134

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea integrala a taxei, participantii se vor adresa serviciului contabilitate, in maxim 7 zile de la achitare., la tel: 0753-093.248; fax: 021-211.02.91.

Dosarul de inscriere se trimite prin:

  1. fax la nr. 021-255.64.45,
  2. prin posta pe adresa SNSPMPDSB, in atentia dnei. Mihaela LICURICI;
  3. scanat prin e-mail pe adresa elalicurici@yahoo.com