Atestat 2019

Inscrierile pentru programele de pregatire pentru obtinerea atestatului in Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si Asistenta medicala de urgenta pentru structurile pentru primirea urgentelor se desfasoara in  perioada 10 decembrie 2018 – 4 ianuarie 2019.

Cererea va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:

 1. Nume, prenume
 2. Loc de munca
 3. Specialitate si grad profesional
 4. 2 optiuni pentru centrul de pregatire
 5. Numar de telefon sau adresa de mail

La inscriere se va tine cont de prevederile O.M.S. 4003/2009:

(1) La programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească au acces:

 1. a) medicii de medicină generală cu drept de liberă practică;
 2. b) medicii confirmaţi specialişti/primari în specialităţile: anestezie şi terapie intensivă, pediatrie, medicină de familie.

(2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), încadraţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi în structurile de primire a urgenţelor, care nu au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico-chirurgicale, au acces cu prioritate la acest program.

(3) Programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală din cadrul structurilor de primire a urgenţelor poate fi efectuat de către medicii care au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico – chirurgicale /asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească.

(4) Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţia 2005 şi promoţiile ulterioare, care nu au obţinut dreptul de liberă practică, nu au acces la programe de studii complementare.”

Solicitarile se vor trimite prin e-mail (elalicurici@yahoo.com sau atestate@snspms.ro ) sau pe fax (021-255.64.45).

Programul de pregătire pentru obținerea atestatului pentru Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca se va desfășura în centrele de pregătire:

 1. Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă – 10 locuri;
 2. Cluj-Napoca – 10 locuri;
 3. Craiova – 10 locuri;
 4. Iaşi – 10 locuri;
 5. Oradea – 10 locuri;
 6. Mureş – 10 locuri;
 7. Timişoara – 10 locuri.

Programul de pregătire pentru obținerea atestatului pentru Asistența medicală de urgență pentru structurile pentru primirea urgențelor se va desfășura în centrele de pregătire:

 1. Bucureşti – Spitalul Universitar de Urgenţă – 5 locuri,
 2. Cluj-Napoca – 5 locuri;
 3. Craiova – 5 locuri;
 4. Iaşi – 5 locuri;
 5. Oradea – 5 locuri;
 6. Mureş – 5 locuri;
 7. Timişoara – 5 locuri.

Centrele vor funcționa doar în cazul ocupării tuturor locurilor stabilite, în caz contrar, cei înscriși vor fi redistribuiți în celelalte centre.
Selecţia şi repartiţia pe centre a cursanţilor se va realiza în perioada 07.01.2019 – 18.01.2019.

Documente inscriere atestate

Cursantii inscrisi la cele 2 programe vor primi, dupa confirmarea participarii intr-unul din centrele enumerate mai sus,  o FISA DE EVIDENTA cursant (poate fi descarcata aici).

Aceasta TREBUIE completata cu TOATE datele solicitate, deoarece toate comunicarile se vor face prin mail, apoi trimisa prin fax (021-255.64.45) sau scanata prin e-mail (elalicurici@yahoo.com sau atestate@snspms.ro )

Dosarul de inscriere va cuprinde:

 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală – copie
 2. Autorizaţie de liberă practică validă/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania – copie
 3. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – copie – daca este cazul
 4.  Copie după cartea de identitate
 5. Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire
 6. Certificatul de atestare in Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca (pentru cei care se inscriu la Asistenta medicala de urgenta pentru structurile de primirea urgentelor)
 7. Dovada achitării (total sau parţial, după caz) taxei  de instruire în contul SNSPMPDSB – copie.

Taxa de participare este de 4400 lei pentru ambele programe, care se va achita înainte de începerea programului de pregătire de către instituţia angajatoare, sau în două rate egale de către cursant si trebuie achitata integral pana cel tarziu 31.05.2019, in contul mentionat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31, sector 2, Bucuresti.

Verificarea achitarii taxei, de catre angajator, este responsabilitatea cursantului.

Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti

Str. Vaselor 31, 021253, Sectorul 2, Bucureşti;

 Cont: RO80TREZ7022 0F335000XXXX, Trezorerie Sector 2,

CIF: 26328134

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea integrala a taxei, participantii se vor adresa serviciului contabilitate, dupa minim 7 zile de la achitare, la adresa: facturare@snspms.ro sau fax: 021-211.02.91 su tel. 021-252.04.25.

Dosarul de inscriere se trimite:

 1. scanat prin e-mail pe adresa elalicurici@yahoo.com sau atestate@snspms.ro    SAU
 2. prin posta pe adresa SNSPMPDSB, in atentia dnei. Mihaela LICURICI.

Data incepere program atestat

Programul de pregatire pentru Atestatul de medicina de urgenta prespitaliceasca va incepe in centrele de pregatire care au minim 10 cursanti inscrisi, in data de 3 februarie 2019.

Programul de pregatire pentru Atestatul de medicina de urgenta pentru structurile pentru primirea urgentelor va incepe in centrele de pregatire in care se vor inscrie minim 5 cursanti,  in data de 3 februarie 2019.