Atestatul pentru asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca

Programul de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească cuprinde toate acele elemente educaţionale si abilităţi practice necesare asigurării îngrijirilor medicale de urgenţă care se adresează pacienţilor în etapa premergătoare spitalizării. Acesta este destinat cu predilecţie, medicilor care asigură îngrijiri medicale în cadrul serviciilor medicale de urgenţă prespitalicească, cum sunt serviciile de ambulanţă. Structura şi conţinutul acestui program sunt centrate pe medicina bazată pe dovezi fiind în concordanţă cu toate aspectele moderne ale medicinei de urgenţă. În acelaşi timp programul plasează Unitatea pentru Primirea Urgenţelor (UPU) în centrul procesului de formare, aici dezvoltându-se toate aceste abilităţi. Programul, cu durata de 6 luni permite însuşirea tuturor cunoştinţelor de bază necesare, fiind constituit dintr-o succesiune de prezentări teoretice (8 ore/săptămână), exerciţii practice pe simulatoare, manechine, etc. (4 ore/ săptămână) şi stagii practice în UPU (36 ore / săptămână). Evaluarea procesului de formare, a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite are loc la încheierea programului. Atestatul astfel obţinut conferă posesorului dreptul de a acorda îngrijiri medicale de urgenţă din afara spitalelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu condiţia reatestării periodice.

Organizatorul si coordonatorul Programului:

Scoala Nationala de Sanatate Publica si management sanitar

Centrele de pregătire sunt:

1. SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

2. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA

3. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA

4. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF SPIRIDON IAŞI

5. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ORADEA

6. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TIMIŞOARA

7. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-MUREŞ

8. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD

Responsabili nationali:

Conf. dr. Cristian Boeriu

Dr. Hadrian Borcea

Validarea stiintifica: – Comisia consultativa pentru medicina de urgenta si dezastre a Ministerului Sanatatii

Creditarea: – Colegiul Medicilor din Romania

Acces pentru specialitatile: – medicina de familie, pediatrie, ATI, medicina generala